Med hesten som hjælper

Behandlinger

Hesteassisteret terapi

Som en del af min psykologpraksis tilbyder jeg hesteassisteret terapi til børn, unge og voksne. Hesten har nogle ganske særlige og unikke evner til at gøre os mennesker opmærksomme på os selv, vores mere eller mindre hensigtsmæssige måder at være i verden på, vores forsvar og vores ressourcer.

En hest har kvaliteter som er væsens forskellige fra fx hundens, som også bruges meget i terapeutiske sammenhænge. Samværet og interaktionen med hesten skal man som person vælge mere bevidst til. De har ikke på samme måde som hunden et stort behov for kontakt og berøring.

Hesten er et byttedyr, som derfor udviser en særlig sensitivitet og deres flokmentalitet gør dem meget opmærksomme på adfærd og reaktioner/ emotioner hos flokkens øvrige medlemmer, også os mennesker, hvis vi indgår i flokken.

Der forskes aktuelt i stigende grad i effekterne af terapi med dyr, herunder heste. Visse fund peger på, at hesteassisteret terapi har effekt på personer, som ellers ikke har responderet på traditionel terapi.

Forskningsresultater præsenteret i Psyke og Logos 2014 i artiklen Studier af hesteassisteret psykoterapi til voksne: et systemisk review fandt på tvær af flere undersøgelser forskellige kvalitative resultater; øget selvtillid og følelse af empowerment, øget kropsbevidsthed(oplevet fysisk forbedring som følge af terapi), øget evne til at fastholde opmærksomhed og koncentration.

Mange klienter rapporterede om en følelse af ubetinget kærlighed, som de oplevede i deres samvær med hestene. Dette havde desuden en positiv effekt på klientens oplevelse af terapeuten, som blev oplevet som ligetil og mere direkte.

Med hesten er det muligt at opnå et nærvær og en intimitet, som af åbenlyse etiske årsager ikke kan praktiseres mellem terapeut og klient.

Jeg har set mange børn, unge og voksne, der har store udfordringer i deres liv, som måske dagligt slås med psykiske lidelser, følgevirkninger af en opvækst med svære og utilstrækkelige vilkår, og hvor mistrivsel og håbløshed er dagligdag. Min erfaring er, at det kan være svært og nogle gange ganske vanskeligt at skabe et terapeutisk rum, som de kan være i og profitere af.

Alene den fordring, der ligger i og den betydning vi som terapeuter tillægger, det talte sprog, og evnen til at kommunikere, kan være en terapeutisk hurdle.

Den miljøterapeutiske tilgang, som terapien med hesten tilbyder, er derfor i mine øjne et særdeles vigtigt og kærkommet alternativ til traditionel samtaleterapi uanset teoretisk tilgang og metode.

Jeg tilbyder såvel individuel som gruppeterapi med Hesten som Hjælper.

Læs mere om hestene

Hvad enten du henvender dig som privat person eller som professionel kan jeg tilbyde en unik og yderst kvalificeret form for hjælp.

Der er ikke behov for nogen form for ´forudgående kendskab til heste eller evne til at håndtere dem. Alle børn, unge og voksne kan profitere af hesteassisteret terapi.

Individuelt forløb

  • Børn og unge – det er muligt at købe enkelte sessioner
  • Børn og unge 10 timers hesteassisteret terapi forløb

Gruppebaseret forløb

  • Børn og unge i grupper af max 3 á 10 gange hesteassisteret terapi
  • Forældre/ barn i grupper på max 3 børn og deres forældre á 12 gange hesteassisteret terapi
  • Kvinder i grupper på max 3 á 10 gange hesteassisteret terapi samt yoga

Se priser under Priser og vilkår

I min praksis

En stor blød gul mule, en varm hals under en tyk sort manke, en stor rolig krop, lyden af hø, der gumles, de glade forventningsfulde vrinsk, når duften af mash fylder stalden og den nysgerrige insisterende lille røde ponykrop, der bare ikke kan vente på at komme ud af sin boks.

Ude i stalden på min lille gård bor der nogle ganske særlige hjælpere Palle, Totte, Thyra og Trisse.

De er først og fremmest `bare´heste, som lever deres hesteliv, spiser, sover, gnubber hinanden, løber bare for sjov og tilbringer tid sammen med hinanden og med mig.

Som en del af min psykologpraksis tilbyder jeg hesteassisteret terapi til børn, unge og voksne.

Hesten har nogle ganske særlige og unikke evner til at gøre os mennesker opmærksomme på os selv, på vores mere eller mindre hensigtsmæssige måder at være i verden på, vores forsvar og vores ressourcer.

Med hesten er det muligt at opnå et nærvær og en intimitet, som af åbenlyse etiske årsager ikke kan praktiseres mellem terapeut og klient.

Mine heste og ponyer har på hver deres måde særlig brugbar og vigtig læring at videregive. De kan eller skal ikke noget specielt.

De er alle vant til at blive håndteret, passet og socialiseret ind i min menneske hverdag, og jeg ind i deres.

Nogle kan rides på, andre kan ikke. Det er ikke så centralt at sidde på ryggen af dem, for de er først og fremmest heste, som kan noget, som jeg som terapeut ikke kan genskabe i mit hyggelige samtalerum oppe på loftet i min klinik.

De hjælper mig på måder, som jeg ofte selv skal bruge lidt tid på at forstå og de minder mig dagligt om vores store forskelligheder samtidigt med, at de nysgerrigt, kærligt og utroligt tillidsfuldt skænker mig deres nærvær, opmærksomhed, visdom og kærtegn.

Jeg tilbyder såvel individuel som gruppeterapi med Hesten som Hjælper

Hvad enten du henvender dig som privat person eller som professionel kan jeg tilbyde en unik og yderst kvalificeret form for hjælp.

Der er ikke behov for nogen form for ´forudgående kendskab til heste eller evne til at håndtere dem. Alle børn, unge og voksne kan profitere af hesteassisteret terapi.

Mine hjælpere

Verdens bedste Totte

Jupitér fra Horskilde. 9 år gammel islænder vallak med det dejligste mest imødekommende og venlige sind. Fantastisk i al omgang. Møder alle med den største nysgerrighed og interesse. Totte kan håndteres af alle, er rolig og afventende og meget kærlig. Sammen med Totte oplever de fleste en særlig ro, når han med sine små fine måder at henvende sig på og søge kontakt tilbyder en sit nærvær og sin umiddelbarhed.

Han afstemmer sig på en meget blid og fin måde, den han er sammen med og efterlader altid en med den dejligste varme følelse i kroppen.