Om mig

Kære du…..

Det glæder mig, at du fandt vej til min hjemmeside.

Jeg hedder Mette, er født i 1977 og udover at være psykolog, er jeg også mor, kæreste, datter, søster, veninde, kollega og samarbejdspartner. Alle disse vigtige roller, som jeg varetager hver eneste dag, er i høj grad med til at påvirke og forme mig som menneske.

Titlen som psykolog fik jeg i 2007 efter endt uddannelse på Aalborg Universitet. I 2012 fik jeg min autorisation.

I mig møder du et menneske og en dygtig professionel i en og samme person. Menneskelighed og professionalisme går for mig hånd i hånd. Jeg er faglig veluddannet, kreativ og utraditionel i min måde at arbejde på. Jeg er desuden lattermild, hjertelig og uhøjtidelig, dybt engageret og ambitiøs.

Jeg har mange års erfaring indenfor frivillig dyreværnsarbejde, ledelse af frivillige og bestyrelsesarbejde. Dyr har således en stor plads i mit hjerte.

Jeg vil glæde mig til at høre fra dig og ser frem til, at vi sammen kan bringe dig tættere på at leve et liv, som du kan trives og fungere i.

Med etableringen af min klinik havde jeg et stort ønske om at skabe grobund for forandringer hos de mennesker, jeg møder i min praksis. En forandring jeg selv arbejder efter at opnå, nemlig at have et arbejdsliv med både mening og fornuft.

For mig giver det altid mening at få lov at være en lille del af den forandring, som jeg er vidne til sker hos mine klienter. Det er stort og betydningsfuldt. Fornuft er at tage ansvar for skabe et stabilt og fornuftigt arbejdsliv, som fylder mig med glæde, mening og giver trivsel.

Som psykolog er jeg bestandigt optaget af relationers betydning. Denne optagethed har boet i mig, siden jeg var en lille pige. Mit fokus er på menneskers forskellighed – at ethvert sind rummer sine særlige tanker og følelser.

Forskellen i at blive mødt med forskellige tilgange, først fra mine forældre, siden hen af andre voksne, såede kimen til min interesse og nysgerrighed i det menneskelig sind og særligt, hvordan vi påvirker hinanden på godt og ondt.

I mine tidlige voksenår fandt jeg psykologfaget og det mig. Min vision er, at hjælpe hvert enkelt menneske med at leve sit liv på den måde, som giver mest mulig trivsel og glæde. Vejen dertil er aldrig den samme, men vil se forskellig ud fra menneske til menneske.

Jeg ser mig selv som katalysator for at skabe forandring, netop den forandring som giver mening for den enkelte.

Her hjælper jeg dig, jer, dit barn eller jeres familie på vej ved at finde ud af,, hvad der i dit eller jeres liv særligt kalder på forandring – hvordan vi sammen kan folde forståelser ud, finde sammenhænge og mønstre i det svære og måske endnu utilgængelige, sætte ord på det ufortalte og usagte, og finde mening og muligheder at handle ud fra. Nye forståelser, viden og konkrete handlinger hænger i min optik uløseligt sammen.

Fagligt er jeg i særdeleshed optaget af, hvor meget håb og udvikling der er at hente i den mentaliseringsbaserede tilgang og forståelse. Jeg er ligeledes rundet af grundlæggende systemisk teori og tænkning. Terapeutisk tager jeg afsæt i kognitive principper, særligt med udgangspunkt i den compassionfokuserede tilgang. Jeg inddrager også en del forståelser og principper fra den mentaliseringsbaserede terapi.