Priser og vilkår

  • Samtaler á 45 -50 minutters varighed : 950,-
  • Familie samtaler á 75-90 minutters varighed: 1400,-
  • Parterapi á 75-90 minutters varighed: 1400,-
  • Telefon rådgivning pr. påbegyndt kvarter: 200,-
  • Udarbejdelse af skriftlige udtalelser eller lignende honoreres med almindelig timetakst svarende til 950,-
  • Ved kørsel til konkrete opgaver tillægges der betaling for kørte kilometer, svarende til statens takst på 3,79,- pr. km.

OBS: Vær opmærksom på, at jeg har ikke overenskomst med sygesikringen og derfor ikke ydernummer.
Derfor kan du ikke anvende henvisning fra lægen hos mig.
Du kan søge efter psykolog med ydernummer på “Sundhed.dk” og på “Psykologeridanmark.dk

Tilskudsmuligheder

  • Der er flere muligheder for tilskud til psykologhjælp – både via det offentlige, sundhedsforsikringer og sygesikringen.

Delvis tilskud til psykologhjælp via Sygeforsikring Danmark

  • Fra 2020 yder Sygeforsikring Danmark et tilskud på 300,-kr pr. samtale for deres medlemmer til psykologhjælp. Dette er gældende uanset alder.

Fuld dækning til psykologbehandling via din forsikring

  • Hvis din/ jeres indbo,- familie- eller sundhedsforsikring omfatter psykologhjælp kan du få betalt psykologbehandling til dig selv og din familie. Spørg hos dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl om du har en sådan forsikring.

Du kan også være berettiget til psykologhjælp via en sundhedsordning på din arbejdsplads. Der er ikke krav om, at du informerer din arbejdsplads herom. Du kan således tryg og helt privat benytte dig af denne mulighed. Forsikringsselskaber har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger, med mindre du har bedt om dette.

Frit valg af psykolog

Hvis du via din læge har fået en henvisning til psykologbehandling er der krav om, at du henvender dig til en psykolog, der har ydernummer. Du skal være opmærksom på, at der ofte vil være ventetid til at få en tid hos en psykolog med ydernummer.

Så er du medlem af Danmark, så kan du springe den lange ventetid hos en psykolog med ydernummer over og komme til hos mig i løbet af kort tid.

Betaling

For private afregnes pr. måned via fremsendt faktura.

For længerevarende forløb kan der aftales betaling i rater.

For klienter henvist igennem sundhedsforsikring, kommunalt tilbud eller andet, vil betalingen typisk foregå automatisk imellem den pågældende instans og Psykolog Mette Tvede

Afbud

Afbud meldes senest 24 timer før den aftalte tid – derved har jeg mulighed for at tilbyde tiden til en anden. Afbud kan meldes pr. sms over telefon på tlf.nr. 21745322.

Ved afbud senere end 24 timer før, opkræves fuldt honorar. Dette gælder også ved sygdom, akut afbud eller udeblivelse.

Du skal være opmærksom på, at selvom du har en sundhedsforsikring, som betaler for din psykologbehandling, så betaler de ikke ved eventuelt afbud eller udeblivelse.

Det vil sige, at melder du afbud senere end 24 timer før, så skal du selv betale. Hvis du har en henvisning til psykologbehandling via dit forsikringsselskab står dette i din police og jeg vil ligeledes gøre dig opmærksom på det ved opstart af forløb.

Så meld afbud eller flyt din tid i god tid og senest 24 timer før din aftale.