Terapi og supervision

Terapi

Angst

Vores evne til at mærke angst er en naturlig overlevelsesmekanisme, som har hjulpet os til at overleve gennem årtusinder. Angst sætter kroppen i alarmberedskab, så vi er klar til at kæmpe eller flygte. Det er smart, hvis vi står i en farlig situation. Hvis vi for eksempel er ved at gå ud foran en bil eller bliver angrebet af et farligt dyr.

Der er en glidende overgang mellem normal angst og en angstlidelse. Ved angstlidelser dukker angsten op ud af det blå eller er stærkt overdreven i forhold til situationen – en slags falsk alarm.

En angstlidelse kan gøre det svært at overkomme studier og arbejde – eller at mødes med andre mennesker. Angst kan behandles både psykologisk og medicinsk, og langt de fleste kan slippe helt af med angsten eller reducere den, så de kan leve med den.

Jeg kan tilbyde dig terapeutisk støtte og hjælp til at bearbejde og håndtere din angst.

Læs gerne videre her

Depression

Vi kan alle have svære perioder med dårligt humør. En depression er anderledes. Man er ramt af en gennemgribende nedtrykthed, manglende interesse eller energi og øget træthed.

Det er særdeles lidelsesfuldt og personen, der er ramt af depression, vil ofte være selvbebrejdende, opleve nedsat selvværdsfølelse og manglende livslyst. Fælles for mennesker med en depression er, at de ikke bare kan tage sig sammen og være glade eller tænke anderledes.

Depression er en såkaldt affektiv lidelse, der findes i forskellige former og sværhedsgrader – fra den svære depression med psykotiske symptomer, over bipolare tilstande og fødselsdepressioner til tilbagevendende vinterdepressioner. Tilstanden står på i mere end et par uger og varer typisk et halvt til et helt år.

En depression er en alvorlig tilstand, og det er vigtigt at reagere og søge behandling, hvis man oplever symptomer på depression. Både samtaleterapi og i sværere tilfælde medicinsk behandling har vist gode resultater i forhold til depression.

Jeg kan hjælpe dig videre med terapeutisk støtte og vejledning.

Læs gerne videre via nedenstående links:

https://www.psykiatrifonden.dk/viden/diagnoser/depression/depression.aspx

https://altompsykologi.dk/2017/07/depression/

Sorg og krise

Et menneskeliv rummer op- og nedture, og de færreste går gennem livet uden at opleve en eller anden form for krise.Når vi mister, alt fra vores job til en kær og elsket person, så påvirker det vores livsglæde, vores trivsel og rokker ved hele vores grundlæggende ståsted og fundament i livet.

Livet opleves pludseligt markant anderledes og vi kan midt i krisen slet ikke forestille os, at vi nogensinde kommer videre eller kan slippe den påtrængende følelse af tab.

Vi kan især blive påvirket, når vi oplever voldsomme begivenheder eller belastninger. Det kan være en kritisk hændelse, så som at miste sit job eller en skilsmisse. Men også tab, ulykker, overfald og katastrofer skaber store forandringer i livet – og i vores syn på livet og forståelsen af os selv.

Det er normalt at reagere på en livskrise med stress og smerte

En kritisk hændelse definerer en overgang i livet og skaber en afgørende forandring i os og vores omgivelser. Den type forandringer kaldte man tidligere for kriser, og her skelnede man mellem udviklingskriser og traumatiske kriser:

Udviklingskriser

En udviklingskrise er en afgørende forandring i vores hverdag og liv, som er iværksat af vores almindelige udvikling. Det kan for eksempel være at skifte skole, at få et barn, eller at barnet flytter hjemmefra. Eller at vi skifter job, bliver skilt eller pensioneret.

Disse kriser kan skabe store ændringer i vores syn på os selv, fordi vi skal omstille os til livsforandringerne og den måde, vi håndterer ændringerne på. Det kan skabe en del uro i vores selvopfattelse og påvirke vores humør og psykiske velbefindende.

Traumatiske kriser

Lidt anderledes er det med de pludselige, traumatiske og uventede kriser eller kritiske hændelser. De sker abrupt og uden forvarsel og kan iværksætte voldsomme reaktioner med sorg og psykisk smerte.

Når vi befinder os i en traumatisk krise, skal vi både forholde os til den voldsomme livsændring og til vores indre følelsesmæssige og mentale reaktioner herpå.

Jeg kan hjælpe dig omsorgsfuldt og nænsomt i en aktuelt livskrise, så du kan komme videre i livet efter at sorgen og tabet er blevet bearbejdet.

Læs gerne videre her

Stress og udbrændthed

Stress og udbrændthed er et alvorligt problem i det danske samfund. Mellem 10-12 % danskere* kæmper dagligt med stress, hvilket også tæller en fjerdedel af alle sygemeldinger. Stress og udbrændthed har store menneskelige omkostninger, – og den enkelte vil have såvel fysiske som mentale og følelsesmæssige symptomer, samt en gennemgribende oplevelse af manglende trivsel og glæde.

Både de menneskelige og økonomiske konsekvenser er enorme og stress og langvarig belastning kan i værste fald føre til invalidering og førtidspension. Stress og udbrændthed skal derfor tages meget alvorligt, især da vi i vores samfund ofte har fokus på tiltag, der stik imod hensigten kan risikere at virke belastende for det enkelte individ i længden.

Begreber så som det grænseløse arbejde, og kvaliteter som ansvarsfuld, fleksibel, pligtopfyldende, ambitiøs og selvdisciplineret medarbejder eller leder rummer alle elementer, som i værste fald kan presse og belaste den enkelte over evne. Det er derfor helt centralt at vide, hvordan stressforbyggelse kan integreres som en naturlig del af arbejdet, og hvad der skal til for at overkomme stress og udbrændthed.

​Som psykolog er jeg optaget af at tilbyde effektive teknikker til at skabe balance og overskud i din hverdag. Derfor tilbyder jeg blandt andet behandling af stress.

Når man er stresset i længere tid, bliver man netop ramt på sin balance i livet generelt og sit overskud i hverdagen. Man kan opleve svære fysiske og psykiske symptomer som f.eks. hovedpine, hjertebanken, træthed, indre uro, koncentrationsbesvær, irritabilitet, smerter og hyppige infektioner.

På længere sigt kan det medføre alvorlige fysiske sygdomme og psykiske tilstande som angst, depression og udbrændthed. For at forebygge eller behandle sådanne tilstande kan det være en god idé at få hjælp af en psykolog.

Jeg vil meget gerne hjælpe dig videre fra stress og udbrændthed.